میلاد شکوفه ی آسمان

نگاهم به آسمان خیره مانده و شب همچنان یاقوتهای سفیدش را به رخ زمین میکشد . هر دم

ستاره ای چشمک میزند به چشمان خمار من و من دل در سودایی دیگر اسیر سیاهی اسمان

مانده ام . بزرگراه اسمان هردمش آمدی دارد وشدی .. میریزند یاقوتهای خسته و میرویند

مرواریدهای تازه بر چینهای دامن آسمان .چه شبی شده این شب یلدایی ..چه نرگس فام میزند

لبخندهای ستارگان دور دست ..بوی یاسهای باغچه ی اسمان همه ی فضا را گرفته و رزها روی

عرض اندام ندارند ... شکوفه ای فریاد بودن سر میدهد در اسمانی ترین شب دنیا ...لبخندی گل

میدهد بر لبان اسمان خسته و ستاره ای متولد میشود برای بودن .... بوسه ای میچیند ماه بدر از

لبان ارغوانی ستاره .. وباز هم شب به راه خود ادامه میدهد . ومن همچنان خیره و خمار ماند ه ام

در کنار بیدهای مجنون حیاط زندگی ... ماه بوسه باران میکند روی شکوفه را و حوض ماهی خانه

مان آینه ای میشود روایتگر یک راز ... خوش به حال ماهیها که ماه را در آغوش میکشند و خوش به

حال ماه که آینه وار زلالی حوض را خانه ی همیشگی خود کرده است ...

     تولد یک ستاره مبارک ...

/ 3 نظر / 64 بازدید
پردیس

از آسمان تنها سیاهیش مرا در خود بلعیده است...

پردیس

از آسمان تنها سیاهیش مرا بلعیده است....

فریبا

اینجا برای کسی دیگه بود!