کوچه ی تنهایی

شب فرا رسید و دوباره ، من و هزار فرسخ تنهایی ... و یک آسمان پر از ستاره

های منتظر .. و ماهی که قرص کامل است محبتش ... من و ستارگانی که

خرمن زده اند در همجواری غمهایم .. من و ماه ... وماهی ای که درون حوض

چشمانم میرقصد به سیره ی ماهیان جدا مانده از دریا ...

باز هم شب و سیاهی وتاریکی وسکوتی که زیباست و دلنشین .. سکوتی مملو

از فریاد های آرام و بیصدا ... وصدای عبور پیاده ای از کوچه ی تنهایی مان .. و

ریزش برگی و خرد شدن شاخه ای

                                                     و

بادی که میوزد ومیوزد ومی وزد ...

                                     و

                                   چشمانی که میبارد ومیبارد و میبارد.....

/ 1 نظر / 71 بازدید
امیر

lمن اومدم به وبت اگه تونستی تو هم بیا